dziekan
Dziekan Wydziału     
Filologicznego     
Prof. dr hab. Rafał Molencki      

Witamy na stronie Wydziału Filologicznego     

     Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowobadawcze, koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast w części katowickiej wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Aktualności

  Z głębokim żalem zawiadamiamy,
  że 2 lipca 2015 roku zmarła

  Profesor Maja Szymoniuk

  emerytowany pracownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej,
  wieloletni kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Rosyjskiego

  Pozostanie na zawsze w pamięci współpracowników,
  przyjaciół i studentów.

  Wyrazy współczucia wszystkim, których ta śmierć dotknęła,
  składają
  Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
  Uniwersytetu Śląskiego
  W poczuciu wielkiej straty
  żegnamy

  Profesor Maję Szymoniuk

  znakomitą językoznawczynię,
  wieloletnią kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Rosyjskiego,
  wychowawczynię kilku pokoleń rusycystów.

  Cześć Jej pamięci!

  Dziekan wraz ze społecznością akademicką
  Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

  Studia śląskie – elitarny kierunek Uniwersytetu Śląskiego

  Informujemy, że 24 marca br. Senat Uniwersytetu Śląskiego wyraził zgodę na utworzenie w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku studia śląskie (Silesian Studies).
  czytaj dalej

  Specjalność Amerykanistyka w stosunkach międzykulturowych i dyplomacji – nowa specjalność na kierunku filologia angielska

  Utworzenie specjalności Amerykanistyka w stosunkach międzykulturowych i dyplomacji na II stopniu studiów stacjonarnych podyktowane zostało trzema czynnikami wynikającymi z przemian zachodzących w Polsce drugiej dekady XXI wieku. czytaj dalej

  Antropologia języka i komunikacji – nowy kierunek

  Studia na kierunku antropologia języka i komunikacji kształcą w zakresie samodzielnej aktywności intelektualnej i głębokiego rozumienia różnego typu tekstów kultury, uczą wykorzystywania narzędzi językoznawczych, literaturoznawczych i socjologicznych do ich analizy. czytaj dalej

  Dzień Otwarty studiów podyplomowych dla tłumaczy „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie”

  29 czerwca 2015 roku w godz. od 10.00 do 13.00 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się Dzień Otwarty studiów podyplomowych dla tłumaczy „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie”. czytaj dalej

  Otwarcie Centrum Studiów Polskich na Northeastern University
  w Shenyang w Chinach

  Od 10 do 14 czerwca 2015 roku delegacja Uniwersytetu Śląskiego gościła na Northeastern University w Shenyang w Chinach. Podczas wizyty Uniwersytet Śląski reprezentowali: dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora... czytaj dalej

  Zmarł dr Jan F. Lewandowski

  Z głębokim żalem i w poczuciu wielkiej straty zawiadamiamy, że 11 czerwca 2015 roku zmarł dr Jan Franciszek Lewandowski – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, historyk, filmoznawca, dziennikarz i publicysta, wykładowca akademicki, animator kultury, wydawca. czytaj dalej


zobacz wszystkie wiadomościTerminarz posiedzeń


Rada Wydziału
14 lipca 2015
15 września 2015
20 października 2015
17 listopada 2015
8 grudnia 2015
19 stycznia 2016
23 lutego 2016
15 marca 2016
19 kwietnia 2016
17 maja 2016
21 czerwca 2016


Ważne Linki