dziekan
Dziekan Wydziału     
Filologicznego     
Prof. dr hab. Rafał Molencki      

Witamy na stronie Wydziału Filologicznego     

     Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowobadawcze, koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast w części katowickiej wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Aktualności

  Światowe dni języka słoweńskiego

  Od 1 do 8 grudnia 2014 r. w Sosnowcu oraz Katowicach odbywać się będą „Światowe dni języka słoweńskiego”. W programie spotkania przewidziano warsztaty, prezentacje, wykłady oraz koncert zespołu OPA. Część spotkań odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
  czytaj dalej

  II międzynarodowa konferencja naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”

  27 i 28 listopada 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się II międzynarodowa konferencja naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”. czytaj dalej

  „Zaburzenia mowy u dzieci” - konferencja naukowo-szkoleniowa

  Serdecznie zapraszamy 4. listopada 2014 r. do sali Marmurowej w Śląskim UrzędzieWojewódzkim w Katowicach (ul. Jagiellońska 25) na naukowo-szkoleniową konferencję dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarek medycyny oraz osób pracujących z dziećmi pt. „Zaburzenia mowy u dzieci”. czytaj dalej

  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”

  20 i 21 listopada 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”. Sesja ma na celu ogląd tekstów literackich kierowanych do najmłodszych odbiorców (w wieku przedszkolnym i młodszych) oraz kanonu lektur przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej. czytaj dalej

  Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Literatura polska obu Ameryk (II)”

  Od 17 do 19 listopada 2014 roku w hotelu Green Hill w Wiśle trwać będzie międzynarodowa konferencja naukowa Literatura polska obu Ameryk (II). Organizatorem wydarzenia jest Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. czytaj dalej

  Spotkanie z Magdaleną Parys

  25 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się spotkanie z Magdaleną Parys, autorką „Tunelu” (2011) oraz wydanej w październiku br. powieści „Magik”. czytaj dalej

  Seminarium naukowe pt. „Kanon Zagłady”

  6 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) odbędzie się seminarium naukowe pt. „Kanon Zagłady”. Spotkanie poświęcone będzie zredagowanej przez Sławomira Buryłę, Dorotę Krawczyńską i Jacka Leociaka książce „Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968)” czytaj dalej


zobacz wszystkie wiadomościTerminarz posiedzeń


Rada Wydziału
16 września 2014
14 października 2014
18 listopada 2014
9 grudnia 2014
20 stycznia 2015
24 lutego 2015
24 marca 2015
14 kwietnia 2015
19 maja 2015
16 czerwca 2015


Ważne Linki